Bài viết tạp chí
3KV1
Xác định tính chất, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng, nhà nước trong một số lĩnh vực trọng yếu /
BBK 3KV1
Tác giả CN Nguyễn, Văn Mạnh,, PGS. TS
Nhan đề Xác định tính chất, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng, nhà nước trong một số lĩnh vực trọng yếu / Nguyễn Văn Mạnh
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Phạm vi
Từ khóa Trách nhiệm
Từ khóa Thẩm quyền
Từ khóa Tính chất
Từ khóa Đảng
Nguồn trích Quản lý nhà nước.Học viện Hành chính,Số 6/2010, tr. 6 - 9.
000 00000cam a2200000 a 4500
00119356
0026
00421707
00520100826143955.0
008100826s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311200801|bmaipt|c201311200801|dmaipt|y201008261527|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a3KV1
1001 |aNguyễn, Văn Mạnh,|cPGS. TS
24510|a Xác định tính chất, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng, nhà nước trong một số lĩnh vực trọng yếu /|cNguyễn Văn Mạnh
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước
653 |aPhạm vi
653 |aTrách nhiệm
653 |aThẩm quyền
653 |aTính chất
653 |aĐảng
7730 |tQuản lý nhà nước.|dHọc viện Hành chính,|gSố 6/2010, tr. 6 - 9.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào