Bài viết tạp chí
3K5H
"Nền dân trị Mỹ" và tư tưởng Hồ Chí Minh về "Nhà nước của dân,do dân, vì dân" /
BBK 3K5H
Tác giả CN Đỗ, Thị Ngọc Lan,, TS
Nhan đề "Nền dân trị Mỹ" và tư tưởng Hồ Chí Minh về "Nhà nước của dân,do dân, vì dân" / Đỗ Thị Ngọc Lan
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tóm tắt Việt Nam
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Mỹ
Từ khóa Dân chủ
Nguồn trích Quản lý nhà nước.Học viện Hành chính,Số 11/2010, tr. 8 - 10, 63.
000 00000cam a2200000 a 4500
00120277
0026
00422641
00520110110093446.0
008110110s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311201329|bmaipt|c201311201329|dmaipt|y201101100945|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a3K5H
1001 |aĐỗ, Thị Ngọc Lan,|cTS
24510|a"Nền dân trị Mỹ" và tư tưởng Hồ Chí Minh về "Nhà nước của dân,do dân, vì dân" /|cĐỗ Thị Ngọc Lan
520 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
520 |aViệt Nam
653 |aNhà nước
653 |aMỹ
653 |aDân chủ
7730 |tQuản lý nhà nước.|dHọc viện Hành chính,|gSố 11/2010, tr. 8 - 10, 63.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào