Luận văn, Luận án
34(V)014
Ảnh hưởng của ý thức pháp luật đến việc thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay :
BBK 34(V)014
Tác giả CN Đào, Thị Tuyền
Nhan đề Ảnh hưởng của ý thức pháp luật đến việc thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay :khoá luận tốt nghiệp /Đào Thị Tuyền ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2012
Mô tả vật lý 56 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Ý thức pháp luật
Từ khóa Thực hiện pháp luật
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 005134
000 00000cam a2200000 a 4500
00125278
0023
00427708
008120613s2012 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a201312161415|bthaoct|c201312161415|dthaoct|y201206130903|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)014
090 |a34(V)014|bĐA - T 2012
1001 |aĐào, Thị Tuyền
24510|aẢnh hưởng của ý thức pháp luật đến việc thực hiện pháp luật ở Việt Nam hiện nay :|bkhoá luận tốt nghiệp /|cĐào Thị Tuyền ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2012
300 |a56 tr. ;|c28 cm.
502 |aKhoá luận tốt nghiệp. Lý luận Nhà nước và Pháp luật. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012.
653 |aViệt Nam
653 |aNhà nước
653 |aÝ thức pháp luật
653 |aThực hiện pháp luật
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 005134
890|a1|b90|c0|d0
930 |aVũ Thị Lương
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 005134 Đọc sinh viên 34(V)014 ĐA - T 2012 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào