Luận văn, Luận án
34(V)122
Ban hành văn bản hành chính - Thực trạng và hướng hoàn thiện :
BBK 34(V)122
Tác giả CN Nguyễn, Việt Nam
Nhan đề Ban hành văn bản hành chính - Thực trạng và hướng hoàn thiện :khoá luận tốt nghiệp /Nguyễn Việt Nam ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2010
Mô tả vật lý 58 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Văn bản hành chính
Từ khóa Ban hành văn bản
Từ khóa Xây dựng văn bản
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 003619
000 00000cam a2200000 a 4500
00118594
0023
00420935
008100602s2010 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a201311091110|bthaoct|c201311091110|dthaoct|y201006021531|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122
090 |a34(V)122|bNG - N 2010
1001 |aNguyễn, Việt Nam
24510|aBan hành văn bản hành chính - Thực trạng và hướng hoàn thiện :|bkhoá luận tốt nghiệp /|cNguyễn Việt Nam ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2010
300 |a58 tr. ;|c28 cm.
502 |aKhoá luận tốt nghiệp. Xây dựng văn bản pháp luật. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aVăn bản hành chính
653 |aBan hành văn bản
653 |aXây dựng văn bản
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 003619
890|a1|b42|c0|d0
930 |aVũ Thị Lương
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 003619 Đọc sinh viên 34(V)122 NG - N 2010 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào