Luận văn, Luận án
34(V)122
Ban hành văn bản hành chính thông dụng với vai trò truyền đạt thông tin trong hoạt động quản lý - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)122
Tác giả CN Trịnh, Thị Phương Hải
Nhan đề Ban hành văn bản hành chính thông dụng với vai trò truyền đạt thông tin trong hoạt động quản lý - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :khóa luận tốt nghiệp /Trịnh Thị Phương Hải ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2011
Mô tả vật lý 55 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Văn bản hành chính
Từ khóa Quản lý
Từ khóa Thông tin
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 004467
000 00000cam a2200000 a 4500
00122085
0023
00424475
005201909241458
008110606s2011 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a20190924145350|bluongvt|c201311081403|dthaoct|y201106061054|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122
090 |a34(V)122|bTR - H 2011
1001 |aTrịnh, Thị Phương Hải
24510|aBan hành văn bản hành chính thông dụng với vai trò truyền đạt thông tin trong hoạt động quản lý - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :|bkhóa luận tốt nghiệp /|cTrịnh Thị Phương Hải ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2011
300 |a55 tr. ;|c28 cm.
502 |aKhoá luận tốt nghiệp. Luật Hành chính. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aVăn bản hành chính
653 |aQuản lý
653 |aThông tin
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 004467
890|a1|b3|c0|d0
930 |aChu Thị Thao
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 004467 Đọc sinh viên 34(V)122 TR - H 2011 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào