Luận văn, Luận án
34(V)122
Công văn - Văn bản hành chính phổ biến trong hoạt động quản lý :
BBK 34(V)122
Tác giả CN Hoàng, Thị Huyền Trang
Nhan đề Công văn - Văn bản hành chính phổ biến trong hoạt động quản lý :khoá luận tốt nghiệp /Hoàng Thị Huyền Trang ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2011
Mô tả vật lý 71 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Văn bản hành chính
Từ khóa Quản lý
Từ khóa Công văn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 004486
000 00000cam a2200000 a 4500
00122097
0023
00424487
008110606s2011 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a201311101416|bthaoct|c201311101416|dthaoct|y201106061108|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122
090 |a34(V)122|bHO - TR 2011
1001 |aHoàng, Thị Huyền Trang
24510|aCông văn - Văn bản hành chính phổ biến trong hoạt động quản lý :|bkhoá luận tốt nghiệp /|cHoàng Thị Huyền Trang ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2011
300 |a71 tr. ;|c28 cm.
502 |aKhoá luận tốt nghiệp. Luật Hành chính. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aVăn bản hành chính
653 |aQuản lý
653 |aCông văn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 004486
890|a1|b19|c0|d0
930 |aVũ Thị Lương
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 004486 Đọc sinh viên 34(V)122 HO - TR 2011 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào