Bài viết tạp chí
34(V)120
Chương trình và kế hoạch trong hệ thống văn bản hành chính /
BBK 34(V)120
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thu Hà,, ThS
Nhan đề Chương trình và kế hoạch trong hệ thống văn bản hành chính / Nguyễn Thị Thu Hà
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Văn bản hành chính
Từ khóa Kế hoạch
Từ khóa Chương trình
Nguồn trích Quản lý nhà nước.Học viện Hành chính,Số 9/2011, tr. 82 - 83.
000 00000cam a2200000 a 4500
00123184
0026
00425581
00520111011140948.0
008111011s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311201458|bmaipt|c201311201458|dmaipt|y201110111417|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120
1001 |aNguyễn, Thị Thu Hà,|cThS
24510|aChương trình và kế hoạch trong hệ thống văn bản hành chính /|cNguyễn Thị Thu Hà
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản hành chính
653 |aKế hoạch
653 |aChương trình
7730 |tQuản lý nhà nước.|dHọc viện Hành chính,|gSố 9/2011, tr. 82 - 83.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào