Sách tham khảo
382/.92
A handbook on the WTO dispute settlement system /
DDC 382/.92
Tác giả TT World Trade Organization.
Nhan đề A handbook on the WTO dispute settlement system /World Trade Organization ; prepared for publication by the Legal Affairs Division and the Appellate Body
Thông tin xuất bản Cambridge, UK ;New York :Cambridge University Press,2004
Mô tả vật lý xvii, 215 p. ;25 cm.
Phụ chú "A WTO secretariat publication."
Thuật ngữ chủ đề Tariff-Law and legislation.
Thuật ngữ chủ đề Foreign trade regulation.
Thuật ngữ chủ đề Dispute resolution (Law)
Từ khóa Tranh chấp thương mại
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Thuế quan
Từ khóa Quan hệ thương mại quốc tế
Tác giả(bs) TT World Trade Organization.
Tác giả(bs) TT World Trade Organization.
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 001651
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/cam041/2004041849.html
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/cam041/2004041849.html
000 00000cam a2200000 a 4500
00111100
0022
00413092
00520101217074000.0
008040130s2004 GB ae 001 0 eng d
0091 0
020 |a0521602920 (pbk.)
020 |a0521841925 (hbk.)
039|a201311120833|bhanhlt|c201311120833|dhanhlt|y200606081036|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |aeng
044 |aGB
08200|a382/.92|222
090 |a382/.92|bHAN 2004
1101 |aWorld Trade Organization.
24512|aA handbook on the WTO dispute settlement system /|cWorld Trade Organization ; prepared for publication by the Legal Affairs Division and the Appellate Body
260 |aCambridge, UK ;|aNew York :|bCambridge University Press,|c2004
300 |axvii, 215 p. ;|c25 cm.
500 |a"A WTO secretariat publication."
504 |aIncludes bibliographical references and index.
61020|aWorld Trade Organization|vRules and practice.
650 0|aTariff|xLaw and legislation.
6500 |aForeign trade regulation.
6500 |aDispute resolution (Law)
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aThuế quan
653 |aQuan hệ thương mại quốc tế
7102 |aWorld Trade Organization.|bLegal Affairs Division.
7102 |aWorld Trade Organization.|bSecretariat.
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 001651
85641|3Table of contents|uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/cam041/2004041849.html
85642|3Publisher description|uhttp://www.loc.gov/catdir/description/cam041/2004041849.html
890|a1|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 001651 Đọc giáo viên 382/.92 HAN 2004 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào