Bài viết tạp chí
34(V)123
"Luật sư công" và "Luật sư tư" với nhu cầu về dịch vụ pháp lý của Bộ Tư pháp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế /
BBK 34(V)123
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Tú,, TS.
Nhan đề "Luật sư công" và "Luật sư tư" với nhu cầu về dịch vụ pháp lý của Bộ Tư pháp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế / Nguyễn Thanh Tú
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật hành chính
Từ khóa Đầu tư quốc tế
Từ khóa Luật sư
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Dịch vụ pháp lý
Từ khóa Luật sư công
Từ khóa Tranh chấp đầu tư quốc tế
Từ khóa Luật sư tư
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,Số 10/2013, tr. 59 - 68.
000 00000cam a2200000 a 4500
00132793
0026
00435382
00520140114100746.0
008140114s vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a201602171042|blamdv|c201602171042|dlamdv|y201401141010|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)123
1001 |aNguyễn, Thanh Tú,|cTS.
24510|a"Luật sư công" và "Luật sư tư" với nhu cầu về dịch vụ pháp lý của Bộ Tư pháp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế /|cNguyễn Thanh Tú
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hành chính
653 |aĐầu tư quốc tế
653 |aLuật sư
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aDịch vụ pháp lý
653 |aLuật sư công
653 |aTranh chấp đầu tư quốc tế
653 |aLuật sư tư
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|gSố 10/2013, tr. 59 - 68.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào