Bài trích
34(V)12
Dân chủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo luật học /
BBK 34(V)12
Tác giả CN Hoàng, Thị Kim Quế,
Nhan đề Dân chủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo luật học / Hoàng Thị Kim Quế
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Dân chủ
Từ khóa tự do Khoa học công nghệ
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Giáo dục đào tạo
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật.Bộ Tư pháp,Số chuyên đề tháng 11/2005, tr. 7 - 10.
000 00000cam a2200000 a 4500
00110731
0026
00412722
008060517s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201312061120|bmaipt|c201312061120|dmaipt|y200605170439|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)12
1001 |aHoàng, Thị Kim Quế,|cPGS. TS
24510|aDân chủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo luật học /|cHoàng Thị Kim Quế
653 |aLuật Hành chính
653 |aDân chủ
653 |aKhoa học công nghệ
653 |aLuật học
653 |aGiáo dục đào tạo
7730 |tDân chủ và Pháp luật.|dBộ Tư pháp,|gSố chuyên đề tháng 11/2005, tr. 7 - 10.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào