Sách tham khảo
340.1
Frontiers of legal theory /
DDC 340.1
Tác giả CN Posner, Richard A
Nhan đề Frontiers of legal theory /Richard A. Posner
Lần xuất bản 1. Harvard Univ. Press paperback ed
Thông tin xuất bản Cambridge, Mass. :Harvard University Press,2004
Mô tả vật lý vi, 453 s.
Phụ chú Originally published: 2001
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Lịch sử pháp luật
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 001785
000 00000cam a2200000 a 4500
00113643
0022
00415710
008080523s2004 GB ae 000 0 eng d
0091 0
020 |a0-674-01360-3 (hft.)
039|a201311150929|bhanhlt|c201311150929|dhanhlt|y200805231431|zhanhlt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |aeng
044 |aGB
08204|a340.1|222
090 |a340.1|bPOS 2001
1001 |aPosner, Richard A
24510|aFrontiers of legal theory /|cRichard A. Posner
250 |a1. Harvard Univ. Press paperback ed
260 |aCambridge, Mass. :|bHarvard University Press,|c2004
300 |avi, 453 s.
500 |aOriginally published: 2001
653 |aPháp luật
653 |aHệ thống pháp luật
653 |aLuật học
653 |aLịch sử pháp luật
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 001785
890|a1|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Huệ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 001785 Đọc giáo viên 340.1 POS 2001 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào