Sách tham khảo
340
Introduction à l"étude du droit /
DDC 340
Tác giả CN Ricci, Jean-Claude
Nhan đề Introduction à l"étude du droit /Jean-Claude Ricci
Thông tin xuất bản Paris :Hachette,2001
Mô tả vật lý 157 p. ;19 cm.
Tùng thư Les fondamentaux
Thuật ngữ chủ đề chrero-droit-[manuel]-France
Thuật ngữ chủ đề chrero-droit-[manuel]
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Pháp
Từ khóa tự do Luật học
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênP(1): DSVP 001579
000 00000cam a2200000 a 4500
00129827
0022
003RERO
00432348
00520081221171700.0
008010709s2001 FR ae 000|0 fre d
0091 0
020 |a2011453410
035 |aR003062560
039|a201406111325|bhanhlt|c201406111325|dhanhlt|y201305241142|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |afre
044 |aFR
072 |as1dr|2rero
082 |a340
090 |a340|bRIC 2001
1001 |aRicci, Jean-Claude
24510|aIntroduction à l"étude du droit /|cJean-Claude Ricci
260 |aParis :|bHachette,|c2001
300 |a157 p. ;|c19 cm.
4901 |aLes fondamentaux|v16
6507 |2chrero|adroit|v[manuel]|zFrance
6507 |2chrero|adroit|v[manuel]
653 |aLuật Dân sự
653 |aPháp
653 |aLuật học
8304 |aLes fondamentaux : la bibliothèque de base...|v16
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cP|j(1): DSVP 001579
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVP 001579 Đọc sinh viên 340 RIC 2001 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào