Sách tham khảo
341.7/7
A draft international criminal code and draft statute for an international criminal tribunal /
DDC 341.7/7
Tác giả CN Bassiouni, M. Cherif
Nhan đề A draft international criminal code and draft statute for an international criminal tribunal /by M. Cherif Bassiouni
Lần xuất bản [2nd rev. & updated ed.]
Thông tin xuất bản Dordrecht ;Boston :M. Nijhoff,1987
Mô tả vật lý xxii, 492 p. ;25 cm.
Phụ chú Includes index
Phụ chú Rev. ed. of: International criminal law / M. Cherif Bassiouni, 1980
Thuật ngữ chủ đề Criminal courts.
Thuật ngữ chủ đề International offenses.
Từ khóa Luật Hình sự
Từ khóa Tội phạm quốc tế
Từ khóa Luật Hình sự quốc tế
Từ khóa Tòa án hình sự quốc tế
Từ khóa Tòa án hình sự
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA227
000 00000cam a2200000 a 4500
0011088
0022
0041275
00520101215194600.0
008860611s1987 NL ae 001 0 eng d
0091 0
020 |a0898389186
039|a201311141552|bhanhlt|c201311141552|dhanhlt|y200110130416|ztuttt
040 |aVN-DHLHNI-TT
041 |aeng
044 |aNL
08200|a341.7/7|219
090 |a341.7/7|bBAS 1987
1001 |aBassiouni, M. Cherif
24512|aA draft international criminal code and draft statute for an international criminal tribunal /|cby M. Cherif Bassiouni
250 |a[2nd rev. & updated ed.]
260 |aDordrecht ;|aBoston :|bM. Nijhoff,|c1987
300 |axxii, 492 p. ;|c25 cm.
500 |aIncludes index
500 |aRev. ed. of: International criminal law / M. Cherif Bassiouni, 1980
504 |aBibliography: p. 267-353.
6500 |aCriminal courts.
6500 |aInternational offenses.
653 |aLuật Hình sự
653 |aTội phạm quốc tế
653 |aLuật Hình sự quốc tế
653 |aTòa án hình sự quốc tế
653 |aTòa án hình sự
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA227
890|a1|b1|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Hiền
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA227 Đọc giáo viên 341.7/7 BAS 1987 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào