Sách tham khảo
341.6/7 MAS 2015
Armed non-state actors in international humanitarian and human rights law :
LCC KZ6405.N66
DDC 341.6/7
Tác giả CN Mastorodimos, Konstantinos
Nhan đề Armed non-state actors in international humanitarian and human rights law :foundation and framework of obligations, and rules on accountability /Konstantinos Mastorodimos
Thông tin xuất bản Farnham, Surrey, UK England ;Burlington, VT, USA :Ashgate,2015
Mô tả vật lý lix, 241 p. ;25 cm.
Phụ chú Based on author's thesis (doctoral - Queen Mary, University of London, 2012) issued under title: The accountability of armed non-state actors in international humanitarian and human rights law
Thuật ngữ chủ đề War (International law)
Thuật ngữ chủ đề Human rights
Thuật ngữ chủ đề International criminal law
Thuật ngữ chủ đề Humanitarian law
Thuật ngữ chủ đề Non-state actors (International relations)
Từ khóa Quyền con người
Từ khóa Chiến tranh
Từ khóa Luật Hình sự quốc tế
Từ khóa Luật Nhân quyền
Từ khóa Luật Quốc tế
Từ khóa Chủ thể phi quốc gia
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002558
000 02126nam a22003978a 4500
00148836
0022
0048359D09A-7C0B-4EA4-8FA8-EF3351A302AE
005201810231025
008180406s2015 enk b 001 0 eng
0091 0
010 |a2015016914
020 |a9781472456168|c3231000
039|a20181023102527|bhiennt|c20180515101319|dluongvt|y20180406091431|zhiennt
040 |aDLC|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aGB
05000|aKZ6405.N66|bM37 2015
082|a341.6/7|bMAS 2015
1001 |aMastorodimos, Konstantinos
24510|aArmed non-state actors in international humanitarian and human rights law :|bfoundation and framework of obligations, and rules on accountability /|cKonstantinos Mastorodimos
260 |aFarnham, Surrey, UK England ;|aBurlington, VT, USA :|bAshgate,|c2015
300 |alix, 241 p. ;|c25 cm.
500 |aBased on author's thesis (doctoral - Queen Mary, University of London, 2012) issued under title: The accountability of armed non-state actors in international humanitarian and human rights law
504 |aIncludes bibliographical references and index
5050 |aNotion of armed non-state actors non-state actors -- Classification of armed non-state actors -- Obligations and accountability of armed non-state actors in international humanitarian law -- Obligations and accountability of armed non-state actors in international human rights law -- The obligations and accountability of armed non-state actors : concluding remarks
650 0|aWar (International law)
650 0|aHuman rights
650 0|aInternational criminal law
650 0|aHumanitarian law
650 0|aNon-state actors (International relations)
653 |aQuyền con người
653 |aChiến tranh
653 |aLuật Hình sự quốc tế
653 |aLuật Nhân quyền
653 |aLuật Quốc tế
653|aChủ thể phi quốc gia
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002558
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengnuocngoai/2017/namhoang/armednonstateactorsininternationalhumanitarianandhumanrightslawthumbimage.jpg
890|a1
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002558 Đọc giáo viên 341.6/7 MAS 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào