Bài trích
34(V)01
"Đạo trị nước" /
BBK 34(V)01
Tác giả CN Đông Xuân
Nhan đề "Đạo trị nước" / Đông Xuân
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Người lãnh đạo
Từ khóa tự do Dùng người
Nguồn trích Thanh tra.Thanh tra Chính phủ,Số 9/2010, tr. 36.
000 00000cam a2200000 a 4500
00119847
0026
00422203
00520101015152440.0
008101015s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311281602|bmaipt|c201311281602|dmaipt|y201010151537|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)01
1000 |aĐông Xuân
24510|a"Đạo trị nước" /|cĐông Xuân
653 |aViệt Nam
653 |aQuản lý nhà nước
653 |aLịch sử
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aNgười lãnh đạo
653 |aDùng người
7730 |tThanh tra.|dThanh tra Chính phủ,|gSố 9/2010, tr. 36.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào