Luận văn, Luận án
34(V)014 TR - Q 2016
Án lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)014
Tác giả CN Trần, Thị Quyên
Nhan đề Án lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Quyên ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 83 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về án lệ ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các bản án và việc áp dụng án lệ vào công tác xét xử ở nước ta hiện nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa tự do Án lệ
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008111-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146126
0023
004A0DC0500-5114-43CB-8CB2-6D74E2CFDCE2
005201803290827
008170816s2016 vm vie
0091 0
039|a20180329082755|byenkt|c20170914082505|dmaipt|y20170816160848|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bTR - Q 2016
1001 |aTrần, Thị Quyên
24510|aÁn lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cTrần Thị Quyên ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a83 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 60 38 01 01. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về án lệ ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các bản án và việc áp dụng án lệ vào công tác xét xử ở nước ta hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aÁn lệ
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008111-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/lyluanvalichsunhanuocvaphapluat/tranthiquyen/atranthiquyenthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008112 Đọc sinh viên 34(V)014 TR - Q 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008111 Đọc sinh viên 34(V)014 TR - Q 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1