Luận văn, Luận án
34(V)014 TR - Q 2016
Án lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)014
Tác giả CN Trần, Thị Quyên
Nhan đề Án lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : luận văn thạc sĩ luật học / Trần Thị Quyên ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 83 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về án lệ ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các bản án và việc áp dụng án lệ vào công tác xét xử ở nước ta hiện nay.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Từ khóa Án lệ
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 008111-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00146126
0023
004A0DC0500-5114-43CB-8CB2-6D74E2CFDCE2
005201803290827
008170816s2016 vm vie
0091 0
039|a20180329082755|byenkt|c20170914082505|dmaipt|y20170816160848|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)014|bTR - Q 2016
1001 |aTrần, Thị Quyên
24510|aÁn lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bluận văn thạc sĩ luật học / |cTrần Thị Quyên ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a83 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ luật học. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật : 60 38 01 01. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về án lệ ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các bản án và việc áp dụng án lệ vào công tác xét xử ở nước ta hiện nay.
653 |aViệt Nam
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
653 |aÁn lệ
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 008111-2
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2016/lyluanvalichsunhanuocvaphapluat/tranthiquyen/atranthiquyenthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 008112 Đọc sinh viên 34(V)014 TR - Q 2016 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 008111 Đọc sinh viên 34(V)014 TR - Q 2016 Luận án, luận văn 1
  1 of 1