Sách tham khảo
1D1(07)
Câu hỏi và bài tập triết học :.
Kí hiệu phân loại 1D1(07)
Nhan đề Câu hỏi và bài tập triết học :. Tập 3 : chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Sách giáo khoa Mác-Lênin,1987
Mô tả vật lý 266 tr. ;19 cm.
Từ khóa Triết học
Từ khóa Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Từ khóa Phép biện chứng
Từ khóa Triết học Mác-Lênin
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênTKM(1): GVTKM0566
000 00000cam a2200000 a 4500
0016502
0022
0047833
008020819s1987 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201401201440|bhanhlt|c201401201440|dhanhlt|y200208190328|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a1D1(07)
090 |a1D1(07)|bCÂU 1987
24500|aCâu hỏi và bài tập triết học :. |nTập 3 : |bchủ nghĩa duy vật biện chứng.
260 |aHà Nội :|bSách giáo khoa Mác-Lênin,|c1987
300 |a266 tr. ;|c19 cm.
653 |aTriết học
653 |aChủ nghĩa duy vật biện chứng
653 |aPhép biện chứng
653 |aTriết học Mác-Lênin
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cTKM|j(1): GVTKM0566
890|a1|b0|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Huệ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVTKM0566 Đọc giáo viên 1D1(07) CÂU 1987 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào