Sách tham khảo
1D1(07)
Câu hỏi và bài tập triết học :.
Kí hiệu phân loại 1D1(07)
Nhan đề Câu hỏi và bài tập triết học :. Tập 2 : chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Sách giáo khoa Mác-Lênin,1986
Mô tả vật lý 238 tr. ;19 cm.
Từ khóa Triết học
Từ khóa Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Từ khóa Phép biện chứng
Từ khóa Triết học Mác-Lênin
Từ khóa Lý luận nhận thức
Từ khóa Phép siêu hình
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênTKM(2): GVTKM0564-5
000 00000cam a2200000 a 4500
0016504
0022
0047835
008020819s1986 vm| ae 000 0 vie d
0091 0
039|a201401201438|bhanhlt|c201401201438|dhanhlt|y200208190322|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a1D1(07)
090 |a1D1(07)|bCÂU 1986
24500|aCâu hỏi và bài tập triết học :. |nTập 2 : |bchủ nghĩa duy vật biện chứng.
260 |aHà Nội :|bSách giáo khoa Mác-Lênin,|c1986
300 |a238 tr. ;|c19 cm.
653 |aTriết học
653 |aChủ nghĩa duy vật biện chứng
653 |aPhép biện chứng
653 |aTriết học Mác-Lênin
653 |aLý luận nhận thức
653 |aPhép siêu hình
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cTKM|j(2): GVTKM0564-5
890|a2|b1|c0|d0
930 |aNguyễn Thị Huệ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVTKM0565 Đọc giáo viên 1D1(07) CÂU 1986 Sách tham khảo 2
2 GVTKM0564 Đọc giáo viên 1D1(07) CÂU 1986 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào