Luận văn, Luận án
34(V)122.2
Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay :
BBK 34(V)122.2
Tác giả CN Lường, Thị Thu Hoà
Nhan đề Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay :khóa luận tốt nghiệp /Lường Thị Thu Hoà ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2009
Mô tả vật lý 66 tr. ;28 cm.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Tính hợp pháp
Từ khóa Tính hợp Hiến
Từ khóa Xây dựng văn bản pháp luật
Từ khóa Tính thống nhất văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa Văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật
Từ khóa Văn bản quy phạm pháp luật trái thẩm quyền
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(1): DSVLA 003179
000 00000cam a2200000 a 4500
00115416
0023
00417594
008090910s2009 vm| aed m 000 0 vie d
0091 0
039|a201311071730|bthaoct|c201311071730|dthaoct|y200909100827|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)122.2
090 |a34(V)122.2|bLƯ - H 2009
1001 |aLường, Thị Thu Hoà
24510|aĐảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay :|bkhóa luận tốt nghiệp /|cLường Thị Thu Hoà ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2009
300 |a66 tr. ;|c28 cm.
502 |aKhoá luận tốt nghiệp. Luật hành chính. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2009.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aTính hợp pháp
653 |aTính hợp Hiến
653 |aXây dựng văn bản pháp luật
653 |aTính thống nhất văn bản quy phạm pháp luật
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật trái thẩm quyền
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(1): DSVLA 003179
890|a1|b93|c0|d0
930 |aChu Thị Thao
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 003179 Đọc sinh viên 34(V)122.2 LƯ - H 2009 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào