Bài viết tạp chí
34(V)120
Bàn về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật /
BBK 34(V)120
Tác giả CN Cao, Kim Oanh
Nhan đề Bàn về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật / Cao Kim Oanh
Từ khóa Luật hành chính
Từ khóa Văn bản
Từ khóa Luật ban hành văn bản
Từ khóa Quy phạm pháp luật
Từ khóa Tính hợp pháp
Từ khóa Tính hợp hiến
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật.Bộ Tư pháp,Số chuyên đề 5/2011, tr. 9 - 12.
000 00000cam a2200000 a 4500
00121622
0026
00424006
00520110525100238.0
008110525s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311271513|bmaipt|c201311271513|dmaipt|y201105251005|zmailtt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)120
1001 |aCao, Kim Oanh
24510|aBàn về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật /|cCao Kim Oanh
653 |aLuật hành chính
653 |aVăn bản
653 |aLuật ban hành văn bản
653 |aQuy phạm pháp luật
653 |aTính hợp pháp
653 |aTính hợp hiến
7730 |tDân chủ và Pháp luật.|dBộ Tư pháp,|gSố chuyên đề 5/2011, tr. 9 - 12.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aLại Cao Bằng

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào