Bài viết tạp chí
34(V)41
Một số giải pháp góp phần đấu tranh phòng, chống các hành vi kinh doanh trái phép ở Việt Nam hiện nay /
BBK 34(V)41
Tác giả CN Trần, Mạnh Đạt,, TS
Nhan đề Một số giải pháp góp phần đấu tranh phòng, chống các hành vi kinh doanh trái phép ở Việt Nam hiện nay / Trần Mạnh Đạt
Tóm tắt Trên cơ sở nhận định về thực trạng, nguyên nhân của tội kinh doanh trái phép ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, tác giả xây dựng nhiều giải pháp khác nhau để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trên thực tiễn. Các giải pháp được tác giả phân thành nhiều nhóm, như: nhóm giải pháp kinh tế - xã hội; nhóm giải pháp về quản lý; nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật; nhóm giải pháp về phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm; nhóm giải pháp về phổ biến, tuyên truyền pháp luật
Từ khóa Luật hình sự
Từ khóa Tội phạm
Từ khóa Phòng chống tội phạm
Từ khóa Tội kinh doanh trái phép
Từ khóa Phòng chống tội kinh doanh trái phép
Nguồn trích Nhà nước và Pháp luật.Viện Nhà nước và Pháp luật,Số 10/2006, tr. 32 - 41.
000 00000cam a2200000 a 4500
00111700
0026
00413702
008061207s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201311271613|bmaipt|c201311271613|dmaipt|y200612070302|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a34(V)41
1001 |aTrần, Mạnh Đạt,|cTS
24510|a Một số giải pháp góp phần đấu tranh phòng, chống các hành vi kinh doanh trái phép ở Việt Nam hiện nay /|cTrần Mạnh Đạt
520 |aTrên cơ sở nhận định về thực trạng, nguyên nhân của tội kinh doanh trái phép ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, tác giả xây dựng nhiều giải pháp khác nhau để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trên thực tiễn. Các giải pháp được tác giả phân thành nhiều nhóm, như: nhóm giải pháp kinh tế - xã hội; nhóm giải pháp về quản lý; nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật; nhóm giải pháp về phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm; nhóm giải pháp về phổ biến, tuyên truyền pháp luật
653 |aLuật hình sự
653 |aTội phạm
653 |aPhòng chống tội phạm
653 |aTội kinh doanh trái phép
653 |aPhòng chống tội kinh doanh trái phép
7730 |tNhà nước và Pháp luật.|dViện Nhà nước và Pháp luật,|gSố 10/2006, tr. 32 - 41.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aPhạm Thị Mai

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào