Bài viết tạp chí
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay /
Tác giả CN Nguyễn, Hải Yến
Nhan đề Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay / Nguyễn Hải Yến
Tóm tắt Trình bày thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam hiện nay; các giải pháp khuyến khích thành lập, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Từ khóa Giải pháp
Từ khóa Chính sách hỗ trợ
Từ khóa Doanh nghiệp siêu nhỏ
Nguồn trích Quản lý nhà nước.Học viện Hành chính Quốc gia.2019. - Số 9, tr. 89–92.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00173656
0026
0046258CF9E-F8B6-4AA4-A203-0F1C4ACB6F11
005202001211104
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20200121110318|byenkt|y20200114160137|zngocht
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aNguyễn, Hải Yến
24510|aGiải pháp hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay / |cNguyễn Hải Yến
520 |aTrình bày thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam hiện nay; các giải pháp khuyến khích thành lập, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
653 |aGiải pháp
653 |aChính sách hỗ trợ
653 |aDoanh nghiệp siêu nhỏ
7730 |tQuản lý nhà nước.|dHọc viện Hành chính Quốc gia.|g2019. - Số 9, tr. 89–92.|x2354-0761.
890|a0|b0|c0|d0
911 |aHà Thị Ngọc
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào