Bài viết tạp chí
33(V)01
Thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam /
BBK 33(V)01
Tác giả CN Nguyễn, Quang Tuấn,, TS
Nhan đề Thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Quang Tuấn
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Thế giới
Từ khóa Chuyển giao công nghệ
Từ khóa Dịch vụ
Từ khóa Kết quả nghiên cứu
Từ khóa Trường đại học
Từ khóa Nghiên cứu và phát triển
Từ khóa Thương mại hoá
Từ khóa Viện nghiên cứu
Nguồn trích Cộng sản.Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Số 810 (4/2010), tr. 72 - 74.
000 00000cam a2200000 a 4500
00117851
0026
00420149
00520100421091714.0
008100421s vm| ae a 000 0 vie d
0091 0
039|a201310311553|bmaipt|c201310311553|dmaipt|y201004210931|zlamdv
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm|
084 |a33(V)01
1001 |aNguyễn, Quang Tuấn,|cTS
24510|aThúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam /|cNguyễn Quang Tuấn
653 |aViệt Nam
653 |aThế giới
653 |aChuyển giao công nghệ
653 |aDịch vụ
653 |aKết quả nghiên cứu
653 |aTrường đại học
653 |aNghiên cứu và phát triển
653 |aThương mại hoá
653 |aViện nghiên cứu
7730 |tCộng sản.|dTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,|gSố 810 (4/2010), tr. 72 - 74.
890|a0|b0|c0|d0
930 |aĐàm Viết Lâm

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào