Luận văn, Luận án
34(V)529 LÊ - GI 2019
Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam :
BBK 34(V)529
Tác giả CN Lê, Thị Hương Giang
Nhan đề Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học /Lê Thị Hương Giang ; Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hà, PGS. TS. Bùi Thị Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 232 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bán đấu giá
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Tài sản
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009841-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171972
0023
0045D30D060-92F3-4B11-AA3E-F68208715B2B
005201908161126
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190816112204|bluongvt|c20190816090633|dhiennt|y20190815110742|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)529|bLÊ - GI 2019
1001 |aLê, Thị Hương Giang
24510|aBán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học /|cLê Thị Hương Giang ; Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hà, PGS. TS. Bùi Thị Huyền
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a232 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 9 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: tr. 174 - 232.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 167 - 173.|b99
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aBán đấu giá
653 |aThi hành án dân sự
653|aTài sản
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009841-2
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009842 Đọc sinh viên 34(V)529 LÊ - GI 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009841 Đọc sinh viên 34(V)529 LÊ - GI 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào