Luận văn, Luận án
34(V)209 NG - A 2019
Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của các doanh nghiệp tại Việt Nam :
BBK 34(V)209
Tác giả CN Nguyễn, Lan Anh
Nhan đề Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của các doanh nghiệp tại Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học /Nguyễn Lan Anh ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Tăng Văn Nghĩa, PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 160 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của các doanh nghiệp tại Việt Nam và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Lạm dụng vị trí độc quyền
Từ khóa tự do Kiểm soát
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009827-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171979
0023
004F9B0700F-8355-4528-BB7F-1B2845D903BD
005201908161124
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190816112024|bluongvt|c20190816095620|dhiennt|y20190815150154|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)209|bNG - A 2019
1001 |aNguyễn, Lan Anh
24510|aPháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của các doanh nghiệp tại Việt Nam : |bluận án tiến sĩ Luật học /|cNguyễn Lan Anh ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Tăng Văn Nghĩa, PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a160 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 9 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 149 - 160.|b165
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của các doanh nghiệp tại Việt Nam và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Kinh tế
653 |aDoanh nghiệp
653 |aLạm dụng vị trí độc quyền
653 |aKiểm soát
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009827-8
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009828 Đọc sinh viên 34(V)209 NG - A 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009827 Đọc sinh viên 34(V)209 NG - A 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào