Lễ bế giảng khóa "Đào tạo, chuyển giao Phần mềm Thư viện điện tử, Thư viện số KIPOS"

Chiều ngày 3/11/2017, Lễ bế giảng khóa “Đào tạo, chuyển giao Phần mềm Thư viện điện tử, Thư viện số KIPOS” của Trung tâm Thông tin thư viện được tổ chức tại Hội trường A.402, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đề án Thư viện số tại Trường Đại học Luật Hà Nội được triển khai thực hiện từ năm 2016. Các hạng mục đầu tư chính của đề án là nâng cấp phần mềm quản lý thư viện hiện tại bằng một phần mềm thế hệ mới, tích hợp tự động hóa thư viện, thư viện số và cổng thông tin Thư viện; số hóa nguồn tài liệu nội sinh; bổ sung sách điện tử.

Trường Đại học Luật Hà Nội đã lựa chọn Công ty Cổ phần thông tin và Công nghệ số (IDT) là nhà cung cấp phần mềm Thư viện điện tử, Thư viện số KIPOS do Công ty Cổ phần Phần mềm quản lý Hiện đại sản xuất. Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức sử dụng, vận hành trên phần mềm mới từ tháng 11/2016. Triển khai đề án, nhà cung cấp cài đặt phần mềm, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ của Phần mềm Thư viện điện tử, Thư viện số KIPOS cho Trung tâm.

Tham dự Lễ bế giảng có sự tham dự của Ông Nguyễn Hồng Vinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm quản lý Hiện Đại, Ông Dương Đình Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần thông tin và Công nghệ số (IDT) và nhóm cán bộ đào tạo, hỗ trợ. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có sự tham dự của PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện cùng toàn thể viên chức Trung tâm.

Bà Lê Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện báo cáo tổng kết những kết quả đạt được của đề án, đánh giá hiệu quả ban đầu mà Đề án đã đạt được, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuyển đổi, vận hành phần mềm.

Description: \\Home\Home\tul\Desktop\anh dao tao 1.JPG

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, thay mặt lãnh đạo nhà trường ghi nhận sự đóng góp của Trung tâm Thông tin Thư viện, luôn nỗ lực trong đổi mới công tác phục vụ, quản lý thư viện góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Trường. 

Description: \\Home\Home\tul\Desktop\anh dao tao 2.JPG

Thay mặt Công ty Cổ phần Phần mềm quản lý Hiện đại, Ông Nguyễn Hồng Vinh trao giấy Chứng nhận hoàn thành khóa học “Quản trị phần mềm thư viện tổng thể KIPOS” cho viên chức Trung tâm.

Description: \\Home\Home\tul\Desktop\anh dtao 3.JPG

Description: \\Home\Home\tul\Desktop\anh dao tao 5.JPG

Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh chụp hình lưu niệm 

cùng viên chức Trung tâm Thông tin Thư viện và Công ty Cổ phần Phần mềm quản lý Hiện đại.

                                                            Khuất Thị Yến