Du xuân giao lưu giữa Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện Trường Đại học Hà Nội

Hội nghị bạn đọc năm 2016

Giao lưu cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Trung tâm thông tin thư viện

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện trường Đại học Hà Nội

Ngày Hội sách và văn hóa đọc năm 2015

Ngày hội sách và văn hóa đọc 2016

Chương trình “Ngày hội sách và văn hoá đọc năm 2014”

  1 of 1