Thông báo Danh sách sinh viên đặt cọc tiền mượn tài liệu thư viện tháng 9, 10/2023

Danh sách tiền cược tài liệu Tháng 9/2023

Danh sách tiền cược tài liệu Tháng 10/2023

          Sinh viên kiểm tra thông tin đã nộp đặt cọc tiền mượn tài liệu. Hiện còn một số bạn khi chuyển khoản ghi thiếu thông tin (tên/mã sinh viên), đề nghị bổ sung về địa chỉ email: hocphihlu@gmail.com hoặc liên hệ với Thư viện qua trang fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội; SĐT: 02437734549.

Trân trọng!