Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay (1194)

 

     

 

      Tác giả: TS. Nguyễn Bá Bình chủ biên, TS. Hoàng Xuân Châu,…

     Nhà xuất bản: Tư pháp

     Năm xuất bản: 2019

     Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 01.

Cuốn sách Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay” trình bày các vấn đề lý luận về án lệ và thực tiễn sử dụng án lệ trong chương trình đào tạo luật ở các nước trên thế giới và Việt Nam. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1. Các vấn đề cơ bản về án lệ theo quan niệm thế giới và Việt Nam: khái niệm, lịch sử phát triển, vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật, mối quan hệ giữa án lệ và luật thành văn, áp dụng và công bố án lệ theo quan niệm của các nước thuộc hệ thống thông luật, dân luật và Việt Nam.

Chương 2. Cơ sở lý luận, pháp lý của việc sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam: khái niệm sử dụng án lệ, vị trí, vai trò của án lệ trong hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan tới án lệ và đào tạo về án lệ; yêu cầu cấp thiết của việc tăng cường sử dụng án lệ trong đào tạo luật của các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

Chương 3. Tình hình sử dụng án lệ trong đào tạo luật trên thế giới và ở Việt Nam: vai trò của án lệ trong đào tạo luật, thực tiễn sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở các nước theo truyền thống thông luật, Đức, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc; thực tiễn sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo luật khác ở Việt Nam.

Chương 4. Giải pháp đối với việc sử dụng án lệ trong hoạt động đào tạo luật tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam: đề xuất các giải pháp đối với việc tăng cường sử dụng án lệ trong trương trình đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo cán bộ tư pháp, đào tạo ngắn hạn cho các nhà thực hành luật tại các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam.

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm tới án lệ và sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!