The competitive effects of minority shareholidings: legal and economic issue (1175)

 

 

 

Tác giả: Panagiotis Fotis, Nikolaos Zevgolis

Nhà xuất bản: Hart Publishing

Năm xuất bản: 2016

Địa chỉ tài liệu: GVA 002520 - Phòng đọc 2 - Giá số 10.

“The competitive effects of minority shareholdings: legal and economic issues” nghiên cứu tác động cạnh tranh của cổ phần thiểu số từ khía cạnh kinh tế và pháp lý theo Quy chế kiểm soát sáp nhập của Liên minh châu Âu, Luật chống độc quyền, Quy định 139/2004 và Điều 101, 102 của Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo tính cạnh tranh tự do trong thị trường nội bộ.

Cuốn sách gồm 10 chương:

Chương 1- 3: Sự phát triển của Quy chế kiểm soát sáp nhập của Liên minh châu Âu; khái niệm và phân loại cổ phần thiểu số; lợi ích của cổ phần thiểu số theo Quy chế kiểm soát sáp nhập và Luật Chống độc quyền của Liên minh châu Âu.

Chương 4: Cổ phần thiểu số dưới góc độ kinh tế: lý thuyết về cổ phần thiểu số, tác động đơn phương của cổ phần thiểu số.

Chương 5 – 6: Án lệ về lợi ích thiểu số liên quan đến sáp nhập; chống độc quyền và lạm dụng vị trí thống lĩnh ở Liên minh châu Âu, vụ án tại Công ty Vận tải Hàng hải Hy Lạp.

Chương 7:  Phương pháp đánh giá lợi ích của cổ phần thiểu số.

Chương 8 – 9: Kinh nghiệm và thực tiễn thực hiện quy định của Ủy ban châu Âu hướng tới tăng cường hiệu quả kiểm soát việc sáp nhập.

Chương 10: Kết luận

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế, luật sư và bạn đọc quan tâm đến vấn đề sáp nhập, lợi ích của cổ phần thiểu số tại Liên minh châu Âu.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!