Quyền tác giả: đường hội nhập không trải hoa hồng – Bình luận luật học và áp dụng vào thực tiễn (1259)

 

Description: Hình ảnh có liên quan

 

 

    Tác giả: Nguyễn Vân Nam

    Nhà xuất bản: NXB Trẻ

    Năm xuất bản: 2017

    Địa chỉ tài liệu: DSVLDS 00 - Phòng đọc 2 - Giá số 16.

Trong quá trình hội nhập, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều Điều ước quốc tế quan trọng về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng các quy định để bảo vệ quyền tác giả tại Việt Nam còn nhiều khó khăn. Cuốn sách “Quyền tác giả: đường hội nhập không trải hoa hồng” của tác giả Nguyễn Vân Nam trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quyền tác giả tại Việt Nam.

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần A. Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ. Nêu vai trò của Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế quốc gia.

Phần B. Quyền tác giả. Trình bày tổng quan về Luật Quyền tác giả và những khía cạnh pháp lý cụ thể của Quyền tác giả: tác phẩm, tác giả, nội dung, những giới hạn, giao dịch về Quyền tác giả, sử dụng tác phẩm, quyền của công ty khai thác Quyền tác giả,…

Phần C. Quyền tác giả trong hệ thống Luật Thương mại quốc tế. Giới thiệu nguyên tắc của WTO; nguyên tắc và quy định chung của hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ; Quyền tác giả trong hệ thống luật Quyền tác giả quốc tế.

Phần D. Luật Quyền tác giả Việt Nam. Thông qua những trường hợp tranh chấp về tác phẩm, tác giả và quyền tác giả, bạn đọc sẽ thấy rõ những bất cập trong việc áp dụng quy định theo Luật Sở hữu trí tuệ 2005 trong giải quyết tranh chấp phát sinh về quyền tác giả.

Với hình thức trình bày khoa học, đơn giản, dễ hiểu cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho luật sư, thẩm phán, giới luật học và bạn đọc quan tâm đến Quyền tác giả.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!