Intellectual Property law: Text, cases, and materials (1021)

 

Kết quả hình ảnh cho Intellectual Property law: Text, cases, and materials

 

 

Tác giả: Tanya Aplin and Jennifer Davis

Nhà xuất bản: Oxford university press

Năm xuất bản: 2017

Địa chỉ tài liệu: GVA 002621

                           - Phòng đọc 2 - Giá số 16.

 

Cuốn sách “Intellectual Property law: text, cases and materials” trình bày tổng quát về Luật Sở hữu trí tuệ của Vương quốc Anh.

Cuốn sách gồm 14 phần:

Phần 1: Giới thiệu chung về Luật Sở hữu trí tuệ: khái niệm Luật Sở hữu trí tuệ, những căn cứ pháp lý để công nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các quy định quốc gia và quốc tế, các biện pháp bảo vệ, hình phạt đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phần 2 - 4: Luật Bản quyền: Giới thiệu lịch sử hình thành, những căn cứ pháp lý, nguồn và sự tồn tại của Luật Bản quyền. Đề cập đến các khía cạnh cụ thể của Luật Bản quyền như: quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền khai thác, thời hạn bảo hộ, quyền nhân thân và quyền về kinh tế; vấn đề vi phạm quyền tác giả, trường hợp ngoại lệ và giới hạn của Luật Sở hữu trí tuệ.

Phần 5: Mạo danh trong kinh doanh hàng hóa.

Phần 6 - 8: Nhãn hiệu hàng hóa: Giới thiệu những căn cứ pháp lý để bảo hộ, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và các căn cứ từ chối việc đăng ký nhãn hiệu; mất và hết quyền đối với nhãn hiệu.

Phần 9 - 10: Vi phạm việc bảo mật thông tin; quyền riêng tư, quyền nhân thân, quyền công bố tác phẩm.

Phần 11 - 13: Sáng chế: Những căn cứ pháp lý để bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, các đối tượng có thể được bảo hộ là sáng chế và việc áp dụng công nghiệp; tính mới, tính sáng tạo và căn cứ đầy đủ cho việc chứng minh sáng chế; việc cấp quyền sáng chế.

Phần 14: Kiểu dáng công nghiệp: Các kiểu dáng được bảo hộ, quyền đối với thiết kế chưa đăng ký, mối quan hệ giữa quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp, sự giao giữa bảo hộ kiểu dáng và quyền tác giả trong tương lai.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!