Luật Tư pháp quốc tế: hướng đến xây dựng một mô hình lập pháp ở Việt Nam (1193)

 

 

 

   Tác giả: Ngô Quốc Chiến (chủ biên), Lý Vân Anh,...

   Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội

   Năm xuất bản: 2018

   Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá sách số 24.

Hiện nay, các quy phạm cấu thành Tư pháp quốc tế của Việt Nam còn rải rác và tồn tại nhiều bất cập. Do đó, xây dựng một đạo luật Tư pháp quốc tế của Việt Nam sẽ giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình toàn cầu hóa và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Cuốn sách Luật Tư pháp quốc tế: hướng đến xây dựng một mô hình lập pháp ở Việt Nam” do tác giả Ngô Quốc Chiến chủ biên tổng hợp kinh nghiệm pháp điển hóa tư pháp quốc tế các nước trên thế giới và đưa ra một số khuyến nghị cho quá trình xây dựng Luật Tư pháp quốc tế Việt Nam.

Sách gồm 7 chương, chia thành 2 phần:

Phần 1. Xu thế xây dựng Luật Tư pháp quốc tế trên thế giới và sự cần thiết đối với Việt Nam. Các tác giả phân tích, đánh giá xu thế xây dựng Luật Tư pháp quốc tế trên thế giới: các nước đã xây dựng thành công và sự thất bại của cộng hòa Pháp trong xây dựng Luật Tư pháp quốc tế. Trình bày lược sử phát triển, hiệu quả của Tư pháp quốc tế Việt Nam qua các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế, thực tiễn áp dụng các quy định Tư pháp quốc tế và khả năng xây dựng Luật Tư pháp quốc tế Việt Nam.

Phần 2. Thực tiễn xây dựng Luật Tư pháp quốc tế của một số nước và phương hướng cho Việt Nam. Khái quát quá trình xây dựng, cấu trúc và nội dung chính của Luật Tư pháp quốc tế một số nước Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Đại Dương. Từ đó, các tác giả rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra một số khuyến nghị cụ thể cho Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!