Xây dựng xã hội phát triển bền vững hợp tác Việt Nam - Nhật Bản (1097)

                                                          Kết quả hình ảnh cho Xây dá»±ng xã hội phát triển bền vững  

 

 

   Tác giả: Trần Quang Minh, Ngô Hương Lan chủ biên

   Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

   Năm xuất bản: 2018

      Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 - Giá: Chính trị.

Vấn đề phát triển bền vững đang nhận được sự quan tâm lớn của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam, Nhật Bản nói riêng. Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu ở Châu Á thực hiện chính sách phát triển bền vững và có nhiều kinh nghiệm để Việt Nam nghiên cứu áp dụng. Cuốn sách “Xây dựng xã hội phát triển bền vững: hợp tác Việt Nam - Nhật Bản” do TS. Trần Quang Minh và TS. Ngô Hương Lan đồng chủ biên, tập hợp các bài nghiên cứu, tham luận của học giả hai nước Việt Nam và Nhật Bản tại hội thảo “Xây dựng xã hội phát triển bền vững: hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 28/9/2016.

 Nội dung cuốn sách gồm 4 phần, xoay quanh hai nội dung:

Thứ nhất, đề cập đến các vấn đề lý luận về phát triển bền vững: phát triển bền vững là con đường tất yếu của nhân loại; phát triển bền vững gắn với giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tạo dựng cơ chế phục hồi trong các cộng đồng, quản lý nguồn nước, bảo đảm an sinh xã hội; thực trạng và một số giải pháp phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Giới thiệu chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia của Việt Nam.

Thứ hai, hợp tác Việt Nam và Nhật Bản về phát triển bền vững trong các lĩnh vực:

Lĩnh vực kinh tế: phân tích những điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam từ năm 2000 đến nay về thương mại, đầu tư và ODA; các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu vào TPP và AEC; vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng và chính sách tài chính cho phát triển nền kinh tế xanh ở nước ta hiện nay.,…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: phân tích vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững qua trường hợp Việt Nam và Nhật Bản; hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản những năm gần đây ở nước ta; một số vấn đề về biến đổi văn hóa, đào tạo nhân lực, công bằng xã hội ở Việt Nam,…

Lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm: nghiên cứu tình hình biến đổi khí hậu ở khu vực duyên hải Việt Nam và biện pháp ứng phó mang tính phục hồi; một số kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Nhật Bản trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường,…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!