Land Use Law and Disability: Planning and Zoning for Accessible Communities (1101)

 

Description: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51DZUTY9sAL._SX329_BO1,204,203,200_.jpg

 

 

   Tác giả: Robin Paul Malloy

   Năm xuất bản: 2015

   Nhà xuất bản: Cambridge University Press

   Địa chỉ tài liệu: GVLA 002695 – Phòng Đọc 2 – Giá số 14.

Cuốn sách Land Use Law and Disability: Planning and Zoning for Accessible Communities” của Robin Paul Malloy trình bày sự tác động của các qui định pháp luật về sử dụng đất đai đối với người khuyết tật, đặc biệt là ảnh hưởng của việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đến khả năng tiếp cận, hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật tại Mỹ.

Cuốn sách gồm 6 chương.

Chương 1 đề cập đến vấn đề lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo quyền của công dân, trong đó có nhóm người khuyết tật, đó là khả năng tiếp cận với các công trình công cộng giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Các chương tiếp theo trình bày cơ sở pháp lý của các quy định về phát triển bất động sản và sử dụng đất ở địa phương; vai trò quản lý nhà nước đối với việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. Đồng thời, tác giả làm rõ những yêu cầu đối với khả năng tiếp cận của công trình xây dựng trong bối cảnh già hóa dân số và sự gia tăng nhu cầu di chuyển thuận tiện, an toàn của người dân; làm sáng tỏ bản chất sở hữu đất đai, mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai của nhóm người khuyết tật. Phần cuối sách, tác giả phân tích một số khái niệm và quy chuẩn kỹ thuật trong quy định về sử dụng đất để làm rõ hơn mối liên hệ giữa pháp luật về sử dụng đất với người khuyết tật.

Việc dẫn chứng, phân tích một số bản án điển hình giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những nội dung liên quan đến vấn đề lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất.

Sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với sinh viên, các chuyên gia quan tâm đến vấn đề kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất và những ảnh hưởng của nó đối với nhóm người khuyết tật.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!