DỰ ÁN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG

"Dự án Thư viện điện tử dùng chung" cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học" do Ngân hàng Thế giới tài trợ với 45 trường đại học/học viện tham gia, 6 trường thành viên và trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đầu mối.

Dự án được triển khai nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hợp tác, chia sẻ trong nghiên cứu thông qua cung cấp cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung, hướng đến xây dựng Thư viện đầu mối cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Bạn đọc tham khảo nội dung của cơ sở dữ liệu, tài liệu hướng dẫn khai thác và sử dụng 2 cơ sở dữ liệu sau:

1. Cơ sở dữ liệu sách điện tử iG Publishing

2. Cơ sở dữ liệu tạp chí Sage