Hội thảo khoa học cấp Trường: “Học liệu các chương trình đào tạo - Thực tiễn tại Trường Đại học Luật Hà Nội và một số trường đại học tại Việt Nam”

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2023, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Học liệu các chương trình đào tạo - Thực tiễn tại Trường Đại học Luật Hà Nội và một số trường đại học tại Việt Nam” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo, cán bộ đến từ các thư viện: Trường Đại học Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Cảnh sát, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Mở Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Thuỷ Lợi, Đại học Ngoại Thương, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng… và đại diện Công ty Cổ phần công nghệ và Dịch vụ thư viện thông minh SLIB. Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có PGS. TS. Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; ThS. Phạm Thị Mai – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các khoa, tổ bộ môn, cán bộ thư viện và sinh viên của Trường.

PGS. TS. Tô Văn Hoà – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội khằng định đổi mới giáo dục và đảm bảo chất lượng đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của mỗi cơ sở đào tạo, trong đó nguồn học liệu là một trong những yếu tố góp phần quan trọng cho sự thành công trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên. Vì vậy, việc nghiên cứu về đặc điểm, thực trạng của hệ thống học liệu các chương trình đào tạo từ trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng để đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm phát triển hệ thống học liệu ở các trường đại học, đáp ứng nhu cầu đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo ở mỗi một trình độ khác nhau.

 

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã nghe 6 tham luận về các vấn đề: Chính sách, pháp luật về học liệu phục vụ chương trình đào tạo, đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam; xây dựng và phát triển nguồn học liệu tại Trung tâm TTTV Trường Đại học Luật Hà Nội, thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; thực tiễn triển khai xây dựng hệ thống học liệu môn học dành cho sinh viên chính quy hệ đại học tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân…

      

       

Các đại biểu trình bày tham luận

Tại phiên thảo luận, Hội thảo đã nhận được 07 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong việc rà soát danh mục học liệu của các CTĐT; thực tế danh mục tài liệu trong đề cương môn học của các Trường; sự phối hợp giữa thư viện và các đơn vị liên quan trong việc rà soát, xây dựng danh mục học liệu; vấn đề quyền tác giả trong xây dựng hệ thống học liệu điện tử; sự cần thiết của việc ban hành các tiêu chí đối với tài liệu đưa vào danh mục học liệu; những băn khoăn về tính khả thi của Thông tư 14 của Bộ GD và ĐT về tiêu chuẩn thư viện đại học….

      

               

Các đại biểu tham gia thảo luận

Phát biểu bế mạc hội thảo, ThS. Phạm Thị Mai – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Luật Hà Nội đã cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu. Bà Mai nhận định nội dung của hội thảo rất thiết thực đối với hoạt động của các Thư viện. Thư viện Đại học Luật Hà Nội sẽ xem xét và có những đề xuất với nhà trường từ sự chia sẻ kinh nghiệm của các trường.

ThS. Phạm Thị Mai phát biểu bế mạc hội thảo

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Tin, bài: Kiều Quỳnh