Key aspects of German employment and labour law (1337)

 

 

 

   Tác giả: Jens Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch

   Nhà xuất bản: Springer

   Năm xuất bản: 2010

   Vị trí tài liệu: Phòng đọc 2 – Giá số 13.

Cuốn sách “Key aspects of German employment and labour law” gồm 27 chương, trình bày các khía cạnh của pháp luật việc làm và lao động của Đức. Từ đó, bạn đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực pháp luật này của Đức.

Mở đầu cuốn sách, Jens Kirchner và Sascha Morgenroth trình bày bối cảnh áp dụng, các vấn đề cơ bản của Luật Lao động và Luật Việc làm của Đức. Các nội dung tiếp theo được chia thành hai phần:

Phần I - Luật Việc làm: Trước tiên, tác giả Sascha Morgenroth trình bày vấn đề tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động và nguồn luật điều chỉnh. Tiếp theo là các vấn đề về môi giới việc làm, biệt phái người lao động hay quyền lợi của người lao động: tiền lương, giờ làm việc, ngày nghỉ, chăm sóc sức khỏe và an toàn cho người lao động, chế độ đối với lao động chuẩn bị nghỉ hưu,… Cuối phần I, Michael Magotsch và Jens Kircher giúp bạn đọc hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của người quản lý lao động như: giám đốc điều hành và thành viên Ban điều hành công ty theo pháp luật Đức.

Phần II - Luật Lao động: Trong phần này, các tác giả tập trung làm rõ vai trò của Hiệp hội của những người quản lý lao động, công đoàn, các tổ chức đại diện cho người lao động; thương lượng tập thể, tranh chấp về lao động. Tái cấu trúc doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến lao động, việc làm, và quan hệ lao động trong trường hợp: sáp nhập, mua bán, chuyển nhượng doanh nghiệp,… là các nội dung tiếp theo được phân tích. Cuối cùng, các tác giả đề cập đến hệ thống tòa án giải quyết các vụ việc về lao động và quy trình tố tụng lao động tại tòa án.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!