Cách mạng công nghiệp 4.0 (1180)

 

 

 

   Tác giả: Trần Thị Vân Hoa chủ biên

   Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

   Năm xuất bản: 2018

   Địa chỉ tài liệu: Phòng đọc 1 – Giá Kinh tế.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng làm thay đổi bối cảnh toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Để hiểu rõ bản chất của cuộc cách mạng, tác động của nó đến sự phát triển của kinh tế - xã hội, từ đó tận dụng cơ hội thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, bạn hãy đọc cuốn sách Cách mạng công nghiệp 4.0” của tập thể tác giả do Trần Thị Vân Hoa chủ biên.

Mở đầu cuốn sách, các tác giả trình bày khái quát về các cuộc cách mạng, đặc biệt là cách mạng lần thứ 4 - cách mạng công nghiệp 4.0. Bản chất của cuộc cách mạng này dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Các xu hướng công nghệ thuộc về ba lĩnh vực khoa học là vật lý (công nghệ in 3D), công nghệ số (internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo, chuỗi khối) và công nghệ sinh học. Nó tác động đến sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội, giáo dục đào tạo, thể chế và cách điều hành nền kinh tế của Chính phủ. Nhiều nước trên thế giới đã đưa ra kế hoạch hành động như: chiến lược công nghệ cao của Đức, sáng kiến chuỗi giá trị công nghiệp của Nhật Bản, sáng kiến đổi mới sản xuất 3.0 của Hàn Quốc, sáng kiến năng suất 4.0 của Đài Loan,…

Tiếp theo, các tác giả phân tích cơ hội, thách thức, các yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0 và thực trạng của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu về phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng sản xuất, giáo dục đào tạo và công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, đưa ra đề xuất, giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của cuộc cách mạng này. Việt Nam cần thiết lập một tầm nhìn rõ ràng cho công nghiệp 4.0 và xây dựng chiến lược lâu dài để thực hiện và hiện thực hóa tầm nhìn đó; cung cấp đủ nguồn lực, tài chính để đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu, tạo môi trường khuyến khích sự đổi mới; định hình lại môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!