Du xuân giao lưu giữa Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội và Thư viện Trường Đại học Hà Nội

      Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác và giao lưu giữa các thư viện thuộc khối Đại học trên địa bàn Hà Nội, ngày 12/2/2017, công đoàn và ban lãnh đạo hai thư viện: Thư viện Trường Đại học Hà Nội và Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công chuyến du xuân giao lưu đầu năm cho cán bộ đến các đền, chùa nổi tiếng: chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang, chùa Phật Tích và Đền Đô ở Bắc Ninh.
     Các thành viên của hai Thư viện không chỉ có cơ hội tham quan, tìm hiểu lịch sử và dâng lễ đầu năm, mà còn có nhiều cơ hội chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong suốt hành trình, mở ra nhiều cơ hội giao lưu hợp tác giữa hai Thư viện.