Khảo sát ý kiến bạn đọc

              Chào Quý bạn đọc!

            Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng thư viện, Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành thu thập thông tin phản hồi của bạn đọc về chất lượng phục vụ của thư viện. Bạn vui lòng trả lời các câu hỏi bằng cách tích chọn câu trả lời (đánh giá theo các mức độ 12345, trong đó, điểm 5= rất hài lòng, 4= hài lòng, 3= hài lòng bình thường, 2= không hài lòng, 1= rất không hài lòng) hoặc ghi rõ ý kiến của mình.

Trả lời câu hỏi tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScieCaYILEsheXL6wqN6BkEoqeOLHLatLulmMPKetleMyFZIA/viewform

            Trân trọng cảm ơn!