Thu thập ý kiến phản hồi

Chào Quý bạn đọc!

            Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng thư viện, Trung tâm tiến hành thu thập thông tin phản hồi của bạn đọc về các hoạt động của thư viện. Bạn vui lòng  ghi rõ ý kiến của mình.

Bạn đọc gửi ý kiến góp ý tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3TH5EwmBCZvsxv2XPdjt-Ub4wYKLD6AuREuVdKuD7YPmHsA/viewform

            Trân trọng cảm ơn!