Yêu cầu bổ sung tài liệu

           Kính gửi: Quý bạn đọc!
           Với mong muốn bổ sung cập nhật những tài liệu phù hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ giảng viên và người học. Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội tiến hành thu thập nhu cầu, thông tin về tài liệu của bạn đọc. Quý bạn đọc vui lòng điền thông tin về tài liệu vào Phiếu thu thập nhu cầu bổ sung tài liệu tại đây: 

https://docs.google.com/forms/d/19F3ohGMSj-uDGZvyHZTPGz-CykhWB-yCjNLRSkA7hpA/edit

            Trân trọng cảm ơn!