Thông báo về việc sử dụng Cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

Thông báo

về việc sử dụng Cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw

Năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw để tăng cường nguồn tài liệu điện tử phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên và người học.

Cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw được truy cập từ hệ thống máy tính tại Thư viện, các Khoa, Phòng, Trung tâm trong trường theo đường link: http://www.westlaw.com/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0... hoặc truy cập qua Cổng thông tin Thư viện theo địa chỉ: http://thuvien.hlu.edu.vn/ - Chọn mục “Thomson Reuters Westlaw”.

Trung tâm Thông tin Thư viện phối hợp với nhà cung cấp tổ chức lớp tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật Westlaw cho bạn đọc có nhu cầu. Bạn đọc có nhu cầu điền vào form đăng ký trực tuyến: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSffp0QzVnW1KD.../viewform (Trung tâm sẽ thông bảo lịch cụ thể sau).

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

                                                                                                                                            Lê Thị Hạnh