Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đọc tài liệu số và email do Trường cấp

HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU ĐỌC TÀI LIỆU SỐ VÀ EMAIL DO TRƯỜNG CẤP
1. Cách lấy lại mật khẩu đọc tài liệu số
B1: Truy cập cổng thông tin thư viện ở địa chỉ: thuvien.hlu.edu.vn
B2: Kích chọn “Quên mật khẩu” ở khu vực đăng nhập tài khoản góc trên, bên phải giao diện
B3: Nhập mã số thẻ sinh viên/học viên. Ấn chấp nhận
B4: Hệ thống sẽ tự động gửi mật khẩu mới về Email của bạn do Trường cấp
Lưu ý:              
- Đối với sinh viên, học viên một số Khóa: K42, K43, K44,..., mật khẩu đọc tài liệu số được gửi về Email do Trường cấp: Mã số thẻ sinh viên/học viên@student.hlu.edu.vn. Khoá 45: Mã số thẻ sinh viên@st.hlu.edu.vn. Địa chỉ truy cập Email: office.com
- Nếu nhập sai mật khẩu tài khoản số 3 lần, tài khoản bị khóa, bạn đọc sẽ không đọc được tài liệu số và tự lấy lại được mật khẩu. Do đó, bạn đọc cần liên hệ với thư viện để mở khóa tài khoản số.
2. Cách lấy lại mật khẩu Email do Trường cấp
- Bạn đọc liên hệ Trung tâm Công nghệ Thông tin qua Fanpage: https://www.facebook.com/tinhochlu/ Hoặc Email Cô Thủy: thuyntt@hlu.edu.vn. Bạn đọc gửi các thông tin sau:
+ Họ và tên, mã thẻ sinh viên, học viên
+ Ảnh chụp thẻ sinh viên, học viên hoặc chứng minh thư nhân dân