Giáo trình
34(V)52(075) GIA 2017
Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 34(V)52(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16, có sửa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2017
Mô tả vật lý 538 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Tố tụng dân sự, gồm: khái niệm, nguyên tắc; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; các cơ quan tiến hành, người tiến hành và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự... Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp…
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Công Bình,
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Huyền,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Trần, Phương Thảo,
Tác giả(bs) CN Lê, Thu Hà,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Triều Dương,
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Tuấn,
Tác giả(bs) CN Hoàng, Ngọc Thỉnh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(40): DSVGT 005685-724
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(1000): MSVGT 100326-885, MSVGT 104846-5285
000 00000nam#a2200000ua#4500
00145250
0021
004FC6197C5-F4F2-457F-B890-1EAF9998569B
005201707051407
008170519s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047223756
039|a20170705140734|bmaipt|c20170705140702|dmaipt|y20170519111905|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avml
084 |a34(V)52(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Công Bình chủ biên ; Nguyễn Triều Dương, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 16, có sửa đổi
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2017
300 |a538 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của môn học Luật Tố tụng dân sự, gồm: khái niệm, nguyên tắc; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; các cơ quan tiến hành, người tiến hành và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự... Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp…
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
7001 |aNguyễn, Công Bình,|cTS.,|eChủ biên
7001|aBùi, Thị Huyền,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Thu Hà,|cTS.
7001|aTrần, Phương Thảo,|cTS.
7001|aLê, Thu Hà,|cTS.
7001|aNguyễn, Triều Dương,|cTS.
7001|aTrần, Anh Tuấn,|cPGS. TS.
7001|aHoàng, Ngọc Thỉnh,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(40): DSVGT 005685-724
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(1000): MSVGT 100326-885, MSVGT 104846-5285
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhluattotungdansuvietnam/agiaotrinhluattotungdansuthumbimage.jpg
890|a1040|b1805|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 100335 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 50 Hạn trả:25-01-2018
2 MSVGT 100330 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 45 Hạn trả:18-05-2018
3 MSVGT 100332 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 47 Hạn trả:21-05-2018
4 MSVGT 100338 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 53 Hạn trả:18-05-2018
5 MSVGT 100331 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 46 Hạn trả:21-05-2018
6 MSVGT 100333 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 48 Hạn trả:21-05-2018
7 MSVGT 100340 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 55 Hạn trả:21-05-2018
8 MSVGT 100339 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 54 Hạn trả:18-05-2018
9 MSVGT 100341 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 56 Hạn trả:21-05-2018
10 MSVGT 100348 Mượn sinh viên 34(V)52(075) GIA 2017 Giáo trình 63 Hạn trả:21-05-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 104