Tập huấn sử dụng CSDL Heinonline

1. Giới thiệu CSDL Heinonline

- Heinonline là CSDL pháp luật trực tuyến được cung cấp bởi công ty William S. Hein & Co., Inc., trụ sở tại New York, Mỹ. Heinonline bao quát khối lượng thông tin rộng lớn với hơn 120 triệu trang tài liệu, bao gồm: các tạp chí chuyên ngành luật và liên quan, tàil liệu về các vụ án, luật quốc tế, hệ thống văn bản pháp luật của Liên Hợp Quốc, sách chuyên khảo về luật,…

- Để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giảng viên, học viên và sinh viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã mua quyền sử dụng 9 Bộ sưu tập trong CSDL Heinonline và cung cấp cho bạn đọc thông qua hệ thống máy tính tại thư viện, văn phòng của các khoa, bộ môn, phòng ban thuộc Trường.

- Để biết thêm thông tin, bạn đọc truy cập tới địa chỉ: http://heinonline.org. 

2. Lịch tập huấn

2.1. Lịch tập huấn tháng 6/2018

- Thời gian tập huấn: Thứ 5 ngày 21 tháng 06 năm 2018.

- Thời hạn đăng ký: Từ ngày 11/06/2018 đến hết ngày 20/06/2018.

2.2. Hình thức đăng ký tập huấn

- Đ/c Lê Thị Hồng Lý theo SĐT: 0975.238.593

- Email: haly7785@gmail.com

- Đăng ký trên trang Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSBFVtOBrId8jjtzyDhs1p8HBlI3-8WNXR9dZcRBkj4EoBlQ/viewform

* Lưu ý:

- Bạn đọc đã đăng ký tập huấn phải có trách nhiệm tham gia buổi học.

- Trong trường hợp không tham gia buổi học, bạn đọc cần báo cho cán bộ (theo email trên) để cán bộ chủ động tổ chức buổi học.

Trân trọng!