Tập huấn sử dụng thư viện

1. Đối tượng tập huấn: Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa mới

2. Thời gian tập huấn:  Đầu kì học năm nhất

3. Nội dung tập huấn:

3.1. Lý thuyết

- Hướng dẫn cách truy cập hệ thống máy tính của thư viện

- Giới thiệu Cổng thông tin thư viện

- Hướng dẫn tra cứu tài liệu trong Mục lục thư viện điện tử

- Hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên mạng Internet

 - Hướng dẫn tìm kiếm văn bản pháp luật trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến.

3.2. Thực hành

- Giới thiệu các quy trình thư viện: mượn – trả chìa khóa tủ gửi đồ, mượn – trả tài liệu, sử dụng máy photocopy, đăng nhập mạng wifi, sử dụng máy tính thư viện.

- Hướng dẫn cách bảo quản tài liệu và trang thiết bị thư viện

3.3. Làm bài kiểm tra


Lịch 06-2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3