Tập huấn sử dụng phần mềm Endnote

1. Giới thiệu phần mềm Endnote

- Endnote là một trong các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo được sử dụng phổ biến hiện nay.

- Là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu có bản quyền của hãng Thomson Reuter giúp lưu trữ và quản lý tài liệu trích dẫn/tài liệu tham khảo.

2. Chức năng:

- Cung cấp công cụ tìm kiếm trên các CSDL trực tuyến và tải các tài liệu tham khảo về lưu trữ trong thư viện của Endnote.

- Cho phép tải biểu ghi tài liệu tham khảo từ các CSDL trực tuyến.

- Là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu giúp tạo lập, lưu trữ, quản lý danh mục tài liệu tham khảo.

- Là công cụ để chèn trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động trong word.

3. Lịch tập huấn

3.1. Tháng 6/2018

- Thời gian tập huấn: 8h30 – 10h30 – Thứ 5 - Ngày 21/6/2018

- Thời gian đăng ký tập huấn: Từ ngày 05/6 – 19/6/2018

3.2. Hình thức đăng ký tập huấn:

- Điện thoại 024.37734549

- Email: thuvien@hlu.edu.vn

- Đăng ký trên trang Fanpage: Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo8TqdpkEF_imiCTGC8Dul437MwNRqde29z3U78QajYwc3mQ/viewform

* Lưu ý:

- Bạn đọc đã đăng ký tập huấn phải có trách nhiệm tham gia buổi học.

- Trong trường hợp không tham gia buổi học, bạn đọc cần báo cho cán bộ (theo email trên) để cán bộ chủ động tổ chức buổi học.

Trân trọng!