Cơ cấu tổ chức

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

II. NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

1.

 

 

 

ThS. Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc Trung tâm

2. 

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Ánh

Tổ trưởng Tổ Dịch vụ thông tin

 

 

 

3.

 

 

 

CN. Khuất Thị Yến

Tổ trưởng Tổ Phát triển tài nguyên thông tin

4.

 

CN. Hà Thị Ngọc

Phó Tổ trưởng Tổ Dịch vụ thông tin

5.

ThS. Nguyễn Kiều Quỳnh

Thư viện viên

Tổ Dịch vụ thông tin

 

 

6.

 

 

 

CN. Vũ Thị Hoàn

Thư viện viên

Tổ Phát triển tài nguyên thông tin

7.

 

 

 

CN. Trần Thị Bích Thuỷ

Thư viện viên

Tổ Dịch vụ thông tin

8.

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Hiền

Thư viện viên

Tổ Phát triển tài nguyên thông tin

9.

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Huệ

Thư viện viên 

Tổ Phát triển tài nguyên thông tin

10.

 

 

ThS. Lê Thị Hồng Lý

Thư viện viên

Tổ Dịch vụ thông tin

 

11.

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Như

Thư viện viên

Tổ Dịch vụ thông tin

12.

 

 

 

CN. Trần Thu Hiền

Thư viện viên

Tổ Dịch vụ thông tin

13.

 

 

 

 

 

 

              Trung tâm Thông tin thư viện có 13 viên chức tốt nghiệp chuyên ngành thông tin thư viện, luật (trong đó có 03 Thạc sĩ thư viện, 01 Thạc sĩ luật).

             (Số liệu cập nhật đến ngày 28/3/2024).

Lịch 04-2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5