Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. NHÂN SỰ   

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - VỊ TRÍ LÀM VIỆC

1.

ThS. Lê Thị Hạnh

Giám đốc

2. 

ThS. Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc

3.

CN. Nguyễn Thị Ánh Tổ trưởng Tổ Phục vụ

4.

ThS. Vũ Thị Lương

Tổ trưởng Tổ Bổ sung – Biên mục

 

5.

CN. Khuất Thị Yến

Tổ trưởng Tổ Thông tin

6.

CN. Nguyễn Thị Hiền 

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

7.

CN. Trần Thu Hiền

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

8.

CN. Nguyễn Thị Huệ

Thư viện viên - Tổ Bổ sung – Biên mục

9.

CN. Hà Thị Ngọc

Thư viện viên - Phòng mượn

10.

CN. Nguyễn Thị Tươi

 

Thư viện viên - Phòng mượn

11.

CN. Đỗ Thị Thu  

Thư viện viên - Phòng đọc 

 

ThS. Lại Cao Bằng

Thư viện viên - Phòng đọc

13.

ThS. Lê Thị Hồng Lý

Thư viện viên - Phòng đọc

14.    

 

CN. Lương Thị Ngọc Tú

 

Thư viện viên - Phòng đọc

15.

CN. Nguyễn Thị Như

Thư viện viên - Phòng đọc

 

 

 

Lịch 09-2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6